MÁY IN OFFSET MITSUBISHI 5F4

Chức năng:

- Làm ẩm bằng cồn.                                                                - Khổ giấy tối đa: 940 x 1300 mm
- Bàn điều khiển API.                                                              - Khổ giấy tối thiểu: 625 x 880 mm
- Chức năng bắn chéo ống.                                                     - Khổ in tối đa: 928 x 1300 mm
- Chức năng cài đặt khổ giấy, áp lực ống, tăng giảm nước.           - Độ dày giấy in: 0.04 - 0.6 mm

- Chức năng rửa su tự động.                                                   - Kích thước bản cao su: 960 x 1310 mm

- Chức năng rửa máy tự động.                                                - Kích thước bản kẽm: 1050 x 1310 mm

- Tốc độ in tối đa: 12000 sph (tờ/giờ)

Sản phẩm cùng loại

MÁY GHI KẼM DX1450T-I

Giá: Liên hệ

MÁY GHI KẼM SCREEN 800...

Giá: Liên hệ

MÁY GHI KẼM AL-1130

Giá: Liên hệ

MÁY GHI KẼM DX1700U-UV

Giá: Liên hệ

MÁY GHI KẼM DX830U-UV

Giá: Liên hệ

MÁY GHI KẼM DX1160U-UV

Giá: Liên hệ

MÁY GHI KẼM DX1700T

Giá: Liên hệ

MÁY GHI KẼM DX830T

Giá: Liên hệ

MÁY GHI KẼM DX1160

Giá: Liên hệ

Gọi điện
SMS
Chỉ đường